Logopedzi - Mężczyźni jąkają się częściej niż kobiety

lekarze specjaliści > Logopedzi > Logopedzi - Mężczyźni jąkają się częściej niż kobiety

Specjaliści Radzą

Logopedzi - Mężczyźni jąkają się częściej niż kobiety

Jąkanie znacznie częściej dotyka mężczyzn niż kobiety - przypominają naukowcy w przypadającym w środę Światowym Dniu Jąkających Się. To efekt innej budowy mózgu każdej z płci.

Podczas środkowej konferencji naukowej poświęconej jąkaniu, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski i Polskie Towarzystwo Logopedyczne w Katowicach, przywoływano wyniki różnych potwierdzających tę prawidłowość badań. Wskazywały, że na 1 jąkającą się osobę płci żeńskiej przypada od 4 do nawet 10 osób płci męskiej. To częściej problem dzieci, niż dorosłych. Szacuje się, że w Polsce jąka się 1-2 proc. dorosłych i 4-5 proc. dzieci.

Wynika to z różnic w rozmieszczeniu w mózgu obszarów, które kontrolują poszczególne funkcje, przede wszystkim emocje. Badania wykazały istotne różnice w budowie ciała modzelowatego u kobiet i mężczyzn. To największe spoidło mózgu, wiązka włókien łącząca prawą i lewą półkulę. Te włókna zapewniają wymianę informacji między obydwiema półkulami mózgu.

"Badania wykazały, że pewien istotny obszar ciała modzelowatego jest u kobiet grubszy i bardziej bulwiasty, niż u mężczyzn. Kobiety mają większą liczbę połączeń tworzących ciało modzelowate, czyli łącznik między obydwiema półkulami. Oznacza to, że między prawą i lewą stroną kobiecego mózgu następuje wymiana większej ilości informacji. Zatem im więcej połączeń między prawą i lewą półkulą, tym płynniej i lepiej mówimy" - powiedział podczas konferencji neurologopeda dr Mieczysław Chęciek z Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Jąknie to zaburzenie płynności mowy, na który wpływ mają czynniki genetyczne - dziedziczy się prawdopodobnie niepełnowartościowy system nerwowy - oraz niesprzyjające warunki otoczenia wychowującego dziecko. "Pośpiech i pęd, w jakim żyjemy, wpływa niekorzystnie na rozwijanie się mowy u dziecka - niesłuchane i popędzane może mieć z nią kłopoty" - podkreślił dr Chęciek.

W poważnych przypadkach problemom z mówieniem towarzyszą inne poważne objawy - bloki mięśniowe, powodujące, że jąkający się np. tupie nogą, wykrzywia twarz lub krzyczy, a także wynikająca z tych problemów logofobia - lęk przed mówieniem, dramatycznie ograniczający funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Każda jąkająca się osoba może się wyleczyć, sukces zależy jednak nie tylko od dobrej terapii i mobilizacji dotkniętego taką dysfunkcją, ale również od jego rodziny, która jest współodpowiedzialna za terapię i wspomaga w niej pacjenta. Oprócz spotkań z logopedą bardzo dobre wyniki dają też specjalne turnusy rehabilitacyjne dla osób jąkających się. (PAP)

Zobacz więcej >>

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl